2013-10-08 19:49:52

Certificación energética de edificios


Dando cumprimento á normativa comunitaria o pasado 13 de abril publicouse no BOE o Real Decreto 235/2013 do 5 de abril, polo que se aproba o procedemento básico para a certificación enerxética dos edificios. Así, a partir do 1 de xuño de 2013, a presentación ou posta a disposición dos compradores ou arrendatarios do certificado de eficiencia enerxética (CEE) da totalidade ou parte dun edificio, será esixible para os contratos de compravenda ou arrendamento celebrados a partir de dita data.
O propietario ou promotor deberá, unha vez obtido, presentar este certificado de eficiencia enerxética ante a Comunidade Autónoma para proceder ao seu rexistro. Con motivo de habilitar o xa creado Rexistro de Certificado de Eficiencia Enerxética de Edificios de Galicia, para poder inscribir os certificado de edificios existentes, o pasado 30 de maio publicouse no DOG a Resolución do 20 de maio de 2013 pola que se aproba o modelo de solicitude para a inscrición dos certificados de eficiencia enerxética dos edificios existentes no Rexistro de Certificados de Eficiencia Enerxética de Edificios de Galicia. http://www.efinova.es/
...


compartir

_______________________________


2013-10-07 06:54:31

Playa Ortigueira


Playa Ortigueira
...


compartir

_______________________________


2013-10-06 12:28:53

Chanteiro


Chanteiro
...


compartir

_______________________________


2013-10-05 12:02:34

Gráfico de humedad relativa de vivienda unifamiliar


Gráfico de humedad relativa en vivienda unifamiliar en Fene. La Coruña.
...


compartir

_______________________________


2013-10-05 11:59:58

Gráfico de temperatura de vivienda unifamiliar


Temperatura de vivienda unifamiliar. Fene. La Coruña.
...


compartir

_______________________________

« Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | Siguiente »